Brev om karakterkrav 2016

I Foreningen for Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregående Uddannelser, der er en forening for læsevejledere og matematikvejledere, bekymrer det os, at regeringen foreslår et karakterkrav på 4 i dansk og i matematik som adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og i særdeleshed til HF.

Vi frygter, at man ved at sætte et karakterkrav på 4 afskærer en masse intelligente og videbegærlige unge mennesker fra en gymnasial uddannelse. Særligt det bebudede karakterkrav på HF er vi bekymrede for, fordi HF tilbyder mange ordblinde elever og elever med matematikvanskeligheder en mere overkommelig uddannelse end de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser.

Mange ordblinde elever og elever med matematikvanskeligheder kommer til os med beskedne karakterer, men dette betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er i stand til at gennemføre en gymnasial uddannelse med fine resultater: Sidste år undersøgte vi, hvordan det går de ordblinde elever, og undersøgelsen viste, at de fuldt ud er i stand til at matche deres kammeraters resultater. Samme resultater fremgår også af den nationale og internationale forskning inden for feltet: ordblinde elever, der gør brug af diverse hjælpemidler, klarer sige lige så godt, hvis ikke bedre, end de elever, som ikke har lignende vanskeligheder. Såfremt det omtalte karakterkrav bliver vedtaget, vil vi i gymnasiet og på HF skulle vinke farvel til nogle meget dygtige elever.

Særligt det bebudede karakterkrav på HF er vi bekymrede for: HF er for mange ordblinde elever og elever med matematikvanskeligheder en mere overkommelig uddannelse end de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser. Den er lidt kortere, langt mere praksisorienteret, og den stiller lidt andre krav end de resterende gymnasiale uddannelser. Derfor er den også mere attraktiv for ordblinde elever og elever med matematikvanskeligheder. For selvom disse elever gerne vil det faglige, er det tidskrævende for dem. På grund af deres udfordringer bruger de flere timer på skolen, det tager længere tid for dem at læse lektier, og det tager længere tid for dem at lave afleveringer. Men det fratager dem ikke lysten til at lære.

Det er en skrøne, at ordblindhed og intelligens hænger sammen, f.eks. var Albert Einstein, Thomas Edison, Charles Darwin ordlinde, ligesom også H.C. Andersen, Jakob Lange eller Omar Marzouk var det. Hvis vi afskærer de ordblinde muligheden for at lære og dygtiggøre sig inden for de mere boglige fag, hvilke talenter forhindrer vi så i at udvikles? I et tolerant og mangfoldigt samfund, burde alle mennesker have ret til at udnytte deres potentialer og udvikle deres talenter.

Som samfund har vi ikke råd til at afskære talentfulde unge, som blot har behov for få ekstra hjælpemidler eller lidt ekstra støtte fra at tage en gymnasial og videregående uddannelse.

Foreningen for Læsevejledere ved de Gymnasiale og Videregående Uddannelser anbefaler derfor, at karakterkravet på 4 i dansk og i matematik til de gymnasiale uddannelser genovervejes.