De grå ord – ordforråd og ordkendskab

Her kan du læse om “de grå ord”, finde en ordbog og øvelser, der kan bruges til at arbejde med udvidelse og kvalificering af elevernes ordkendskab og ordforråd.

Grå ord
Grå ord er en ordbog til læsevejledning, dansk og andre fag især i 1g og 1hf. Ordbogen indeholder ca. 400 opslagsord. Selve ordbogen udgør s. 1-40, mens der på s. 41-56 er en række øvelser og på s. 55-56 en facitliste. På den måde kan materialet også bruges til selvstudium.

Ordbogen er indrettet sådan: På første linje står ordet (med fed), på næste linje står en forklaring, og på tredje linje eventuelt et eksempel:

ballast
vægt, ressource
engelsk er en god ballast ved studiet

Om sorte, grå og hvide ord
De ord der fokuseres på her i ordbogen, er ikke fremmedord og fagudtryk. Disse vil typisk blive forklaret i teksten selv eller af læreren. Ord som integral og metafor er derfor ikke med. Det er de sorte ord.

I den anden ende af skalaen findes frekvente (meget hyppige) ord fra moderne dagligsprog, altså ord som gennemsnit, Afrika, torden. Disse kendes og bruges af alle elever i gymnasiet/hf. Det er hvide ord, og de er heller ikke med i ordbogen.

I fokus står de grå ord. Det er ord og udtryk som ikke er fremmedord/fagord (men eventuelt bruges til at forklare sådanne med), men som på grund af deres lavere frekvens og måske lidt ældre stilleje ikke hører til elevens (aktive) ordforråd. Det er ord som nedbør, jævnlig, forgribe sig på noget.

I udvælgelsen af de grå ord er der anvendt både et skøn og et hensyn til begrænsningen.

Meget sjældne ord er udeladt: flora er med, men ikke det sjældnere fauna; en so er med, men ikke en orne.

Hvis et ord let kan gættes, er det ikke med: barnsben kan gættes ud fra barn, sædvane ud fra sædvanlig.

I større ordbøger anføres både grundbetydning, særlig betydning og idiomatiske vendinger ved hvert ord. Sådan er det ikke i Grå ord, hvor der kun er taget hensyn til det mest relevante. I eksemplet øverst (ballast) kunne det jo godt tilføjes at ordet egentlig betyder en “død” skibs-last der har til formål at stabilisere skibet – men det er vel mindre relevant. Den slags kan måske undre mere systematiske lingvistiske brugere, men der er jo intet i vejen for at man arbejder videre ud fra ordbogen; der kan nemt laves små ordlister med beslægtede ord, modsatte ord, semantiske skemaer osv.

Den enkelte bruger kan sagtens finde ord som han/hun kendte i forvejen – og omvendt kan der mangle noget. Derfor er kommentarer til ordbogen særdeles velkomne.

Ved udarbejdelsen er anvendt Nudansk Ordbog og Den Danske Ordbog. Teorien om “gråzoneord” og deres betydning for læseforståelsen bygger på artikler i tidsskriftet Sprogforum, bl.a. nr. 44/2008, s. 17-24, og nr. 47/2009, s. 52-58, begge med litteraturhenvisninger.