Faglig læsning

Faglig læsning foregår i alle fag. Her kan du læse om, hvad det er, og hvordan man som lærer kan arbejde med at bevidstgøre og understøtte elevernes faglige læsning.

Faglig læsning – Hvad kræver det?
Alle elever på gymnasiet og på HF kan læse – det er en selvfølgelighed. Når der skal læses i fagene, taler man om faglig læsning, og dét kommer der turbo på i gymnasiet og på HF: Det vil sige, at der skal læses, for at man kan få ny viden.
Den faglige læsning kræver, at man kan fire forskellige ting:

  1. afkode ordene: det vil sige læse ord – også ord, man ikke har set før.
  2. være bevidst om, hvilken genre man læser
  3. kunne drage følgeslutninger: Fx: Det var en mørk og stormfuld nat: genre i dansk = en gyser; følgeslutning = uhygge og genre i geografi = information; følgeslutning = vi har fået lavtryk.
  4. være bevidst om, hvad man læser, hvorfor man læser det, hvad man vil have ud af det.

Hvorfor arbejde med faglig læsning?
Elever på gymnasiet bliver udsat for en mangfoldighed af forskellige fag, fagtekster og genrer, og det er udfordrende både for læsesvage elever og elever uden udtalte, specifikke eller generelle læsevanskeligheder. De forskellige fagsprog, -tekster og -genrer kræver både strategier og værktøjer. Fagenes vigtigste begreber (fagbegreberne) er ofte ikke det største problem. Dem er både lærerne og lærebøgerne meget opmærksomme på at forklare. Det er i højere grad de før-faglige ord – også kaldet “de grå ord”, som volder eleverne problemer. Det er alle de ord, som på den ene eller anden måde hører til fagsproget eller skriftsproget og, som vi bare forventer, at de kan. Ligeledes er der fagspecifikke genrer og dermed også fagspecifikke læsestrategier, som er vigtige for eleverne at lære. Hvordan læser man f.eks. “usammenhængende” tekster som fysik med tekst, figurer og formler? Hvordan er en matematikopgave opbygget, og hvad betyder “undersøg” i samfundsfag?

Hvordan arbejder vi med faglig læsning?
Læsevejlederen kan hjælpe eleven med at forstå opbygningen af fagenes tekster og genrer og dermed hjælpe eleven til at udvikle gode læsestrategier.

Faglig læsning kan dog med fordel – og bør det vel også – varetages af alle faglærere i alle klasser. Det er altså af afgørende vigtighed, at faglærerne eksplicit arbejder med at bevidstgøre eleverne om fagets sprog, genrer, formål, krav og dermed også give dem nogle læsestrategier.