Hvad er dysleksi?

Nedenstående er en kort beskrivelse af dysleksi/ordblindhed, som kan gives til kolleger, forældre eller de dyslektiske elever.

Hvad er dysleksi (ordblindhed)?
Det er en speciel form for læse- skrivevanskeligheder, som ikke er afhængig af intelligens eller generelle indlæringsmæssige forhold. Vanskelighederne er derfor ofte uventede, når de ses i lyset af personens alder, motivation og uddannelsesniveau.

De dyslektiske læse- skrivevanskeligheder har rod i neurologiske forhold (se længere nede i dokumentet), der som regel er arvelige.

Man kan støtte de ordblindes skolearbejde:

  • ved at lægge lektier, der skal læses ud på nettet i wordformat eller evt. som en pdf-fil (det 1. er det letteste for eleverne)
  • ved at have materiale til evt. gruppearbejde, der skal startes på klassen liggende elektronisk
  • ved at være opmærksom på at skrive nye begreber på tavlen (selvom de har stået i en lektie)
  • ved at være opmærksom på, at det kan være pinagtigt for en ordblind at skulle læse højt på klassen, så man kan
  • gøre dem en stor tjeneste ved at varsle det, når man har tænkt sig, at de skal læse op

Det er en hjælp for eleverne, fordi de har nedenstående vanskeligheder:

  • Lav læsehastighed eller upræcis læsning
  • Trætheds- eller koncentrationsproblemer
  • Vanskeligheder ved at formulere sig præcist i skriftsproget
  • Vanskeligheder ved at læse og forstå nye ord

Vanskeligheder med at afkode og sammensætte bogstavers lyde, så de bliver til lyden af et ord; såkaldte fonologiske vanskeligheder. Denne vanskelighed kan medføre, at det tager lang tid at læse eller stave et ord korrekt.

Vanskeligheder, som gør det svært at fastholde informationer, mens de bearbejdes; denne vanskelighed kaldes begrænset arbejdshukommelse. Begrænset arbejdshukommelse kan gøre det vanskeligt at fastholde information, mens man læser og skriver, hvilket kan medføre langsom læsning, begrænset læseforståelse og upræcis skrivning. (nogle elever siger: jeg tænker hurtigere end jeg skriver).

Vanskeligheder der gør, at man har en uautomatiseret læseproces. Dette medfører, at læsning og forståelse af vanskelige tekster (fx tekster med mange nye faglige termer) foregår langsomt, hvorved den begrænsede arbejdshukommelse bliver yderligere belastet og læseforståelsen vanskeliggjort.