Læsning

Her kan du læse om læsningens komponenter og få indsigt i læsningens kompleksitet.

Hvad er læsning?
At læse er en indviklet proces, for vi skal gøre flere ting på én gang for at finde meningen med en tekst.

læsning

At lære at læse, det forbinder vi med at bogstavere: K siger K, O siger O, K-O siger KO.

At læse er at omsætte bogstaver til lyd. Det kalder man at afkode.

At skrive er at omsætte lyd til bogstav.

Men kombinationen af de to bogstaver K-O giver ikke mening, hvis ikke vi forbinder en betydning med dem, hvis vi ikke forstår, hvad en ko er. Vores læseforståelse afhænger af, at vi har set en ko, at vi kan forestille os, hvordan koen ser ud. Vores forståelse bliver dybere, jo mere vi kender til koen: Vi har hørt den brøle på marken, vi har set den ligge og gumle, vi har fået fortalt, at den tygger drøv.

Vi har lært i skolen, at koen er et pattedyr, og at der også findes fugle og krybdyr.

Alle de nye indtryk og al den nye viden ledsages af nye ord.

Jo flere indtryk og jo mere viden, vi forbinder med et ord, jo dybere ordkendskab har vi.

Og jo flere ord, vi har et dybere kendskab til, jo større er vores læseforståelse.

Altså:

Læsning=Afkodning x Forståelse

Vores ordforråd er den enkelt-faktor, som har den største betydning for vores læseforståels