Undersøgelse af arbejdsforhold 2015-2016

Undersøgelse af arbejdsforhold
For at få en ide om arbejdsvilkårene rundt omkring på skolerne, lavede vi i skoleåret 2015-16 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. 92 ud af 284 medlemmer svarede på spørgeskemaet. Dermed er undersøgelsen ikke repræsentativ, men kan evt. brugs rammesættende i planlægningen af læsevejlederfunktionen.

Hvor underviser vi?

STX 64 69.6 %
HF 33 35.9 %
HHX 8 8,7 %
HTX 7 8.7 %
HF enkeltfag 6 6,5 %
IB 5 5.4 %
Andet 4 4.3 %
EUX 0 0 %

Læsevejlederens arbejdsopgaver:

Arbejde med elever, der ikke er ordblinde 79 85,9 %
Ordblindetest med henblik på SPS 78 84,8 %
SPS ansøgninger 63 68,5 %
SPS timer med eleverne 66 71,7%
Administration af SPS- og SPSU-net 16 17,4%
Udlevering af IT-rygsæk 52 56,5%
Arbejde med ordblinde 70 76,1 %
Arbejde med elever der ikke er ordblinde 81 88%
Læsestrategikursus 70 76,1%
Stavekursus 46 50%
Læsekursus 70 76,1%
Vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver 54 58,7%
Kontakt med læsevejledere i kommunen 22 23,9%
Kollegial sparring 65 70,7%
Studiecafe 9 9,8%
Andet 15 16.3%

Hvor mange timer får en læsevejleder?

0-100 15,2%
101-200 42,4%
201-300 26,1%
301-400 7,6%
401-500 3,3%
501-600 1,1%
601-700 0%
701-800 1,1%
801-900 1,1%
901-1000 0%
Mere end 1000 3,3%

Tillæg
45,7% får funktionstillæg. Tillæggets størrelse varierer mellem 250 kr. – 1500 kr. pr. mdr.
22,8% får kvalifikationstillæg. Tillæggets størrelse varierer mellem 300 kr. – 2000 kr. pr. mdr.

 

Uddannelse og efteruddannelse
96,7% har en relevant uddannelse som læsevejleder

89,1% får betalt efteruddannelse
44,6% får betalt årskurset