Kære SPS-ansvarlig

Hvis du ikke har med eksamensopgaver at gøre på jeres uddannelsessted, vil vi på forhånd sige tak for, at du videresender denne mail til rette vedkommende.

Denne orientering er målrettet alle uddannelsessteder, der ønsker at benytte Notas produktion af særligt tilrettelagt materiale til skriftlige og mundtlige eksamensopgaver for elever og studerende under SPS-ordningen.

Deadline for bestilling af eksamensopgaver
For at sikre, at eksamensmaterialet er klar i tilgængelig form til eksamensdatoerne, vil vi fra Nota opfordre til, at I bestiller materialet
senest 4 uger før eksamensdatoen.

Sådan bestilles eksamensopgaver
I bestiller eksamensopgaver via en bestillingsformular på nota.dk

Der findes én bestillingsformular til ordblinde og én til synshandicappede.

Bestilling af eksamensopgaver ordblinde
Bestilling af eksamensopgaver synshandicappede

Ved bestilling af særlige formater (specialproduktion, typisk til blinde elever og studerende), vil SPS-vejlederen/den eksamensansvarlige blive kontaktet af Nota.

Skrivbare felter i PDF-udgaven
Centralt stillede eksamensopgaver, der indeholder skrivbare felter i den trykte udgave, kommer også til at indeholde skrivbare felter i PDF-formatet. Det betyder, at eksaminanden har mulighed for at skrive i opgaven på pc. Det er op til det enkelte uddannelsessted at beslutte, om eksaminanderne skal benytte sig af denne mulighed samt informere eksaminanderne om det.

Mundtlige eksamensopgaver til ordblinde
Når I selv fremstiller materiale til mundtlige eksaminer i Word eller PDF, vil det ofte være tilgængeligt for ordblinde. I har selv mulighed for at tjekke, om materialet allerede er tilgængeligt med taleprogram for ordblinde.

Se mere om, hvordan tilgængeligheden i filer tjekkes

Hvis materialet ikke er tilgængeligt, eller I er i tvivl, er I selvfølgelig velkomne til at bestille via bestillingsformularen.

Levering sker på cd-rom
I modtager opgaverne på cd i en plomberet kuvert til hver enkelt elev. Hvis opgaven består af flere dele, vil hver del ligge på hver sin cd. CD’erne bliver sendt med anbefalet post.

Nota har kun mulighed for at levere eksamensmateriale på cd. Ifølge Styrelsen har I som uddannelsessted ansvar for, at den enkelte elev har mulighed for at anvende materialet, f.eks. ved hjælp af eksternt cd-rom-drev.

Bevilling
Det villette vores arbejdsgang betragteligt, hvis elevens/den studerendes bevilling er søgt og godkendt, inden eksamensopgaverne bestilles.
Vær opmærksom på, at bevillingen først er synlig for Nota, når ”Leverancestatus” er sat som “Bestilt” i US2000.

Kontakt os gerne
Hvis I har spørgsmål angående bestilling af eksamensmateriale, er I velkomne til at skrive til os på mail: eksamen@nullnota.dk eller ringe på tlf.: 3913 4604 for Studieservice.

De bedste hilsner
Studieservice

Nota
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Tlf. 39 13 46 00

nota.dk
facebook.com/nota.dk