Invitation til webinar 2020

Der er nu åbent for tilmelding til vores to webinarer. Begge webinarer er åbne for alle og gratis.

Webinar for læsevejledere mandag d. 16/11-20 kl. 14.00

Helle Bundsgaard: Stilladsering af ordblinde elevers deltagelse i undervisningen

Oplægsholderbeskrivelse: Helle Bundgaard Svendsen er ph.d. og lektor ved VIA University College, samt konsulent for Nationalt Videnscenter for læsning.

Oplæggets indhold: Hvilke didaktiske overvejelser kan man gøre sig, hvis man ønsker at stilladsere ordblinde elevers deltagelse i undervisningen i ungdomsuddannelserne? Dette sætter Helle Bundgaard Svendsen fokus på i dette webinar med udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling og den forståelse af ordblinde elevers brug af læse- og skriveteknologi (LST), som hun udviklede der. I webinaret giver hun desuden konkrete eksempler på, hvordan LST-didaktik kan udfoldes i praksis. Helle udgav i 2020 antologien Undervisning af ordblinde elever i alle fag på Akademisk Forlag.

Link til webinar udsendes til deltagere efter tilmeldingsfristen

Tilmelding her

Webinar for matematikvejledere onsdag d. 18/11-20 kl. 14.00

Peter Trautner Brander: Hvordan designer man et godt eksamenssæt?

Oplægsholderbeskrivelse: Peter Brander, Næstved Gymnasium og HF, HF-opgavekommission siden 2006, matematikvejleder siden 2014.

Oplæggets indhold: Den skriftlige eksamen er en kompleks størrelse, som skal teste mange kompetencer og emner. Opgaverne skal tage hensyn til mindstekrav, IT-værktøjer og skabeloner. Og eksamensresultatet skal være magen til sidste år; De dygtige skal have 12 og de svage skal have 02. Hvordan arbejder opgavekommissionerne med at løse denne opgave? Hvilke redskaber bruger de? Og hvorfor går det ikke galt oftere end det gør?

Link til webinar udsendes til deltagere efter tilmeldingsfristen

HUSK også at sætte kryds i kalenderen for deltagelse i Generalforsamlingen online den 26. november 2020  
Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen

Læse- og Matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser