Læsevejledningstemaet lukker på EMU

Læsevejlederforeningens tema på EMU lukker primo maj 2015. Fra primo maj kan du finde de konkrete faglige materialer om læsevejledning på foreningens eget website (som p.t. er under opbygning). Foreningen takker EMU-redaktionen for et godt samarbejde igennem en del år.