Medlemskab

7320923320_3e6e2c1a6e_o

Læsevejlederforeningen er en aktiv faglig forening, der arbejder med og for læsevejlederne i ungdomsuddannelserne.
Medlemskabet i foreningen er personligt.

I foreningen er læsevejledere ved de videregående uddannelser og matematikvejledere i ungdomsuddannelser repræsenteret, og Matematikvejlederforeningen fungerer som en naturlig fraktion af Læsevejlederforeningen, idet der i læsevanskeligheder og matematikvanskeligheder ses mange af de samme problemområder.

Kontingentet for medlemskab for skoleåret 2020/21:
Læsevejledere: 200,- kr. (260,- ved indmeldelse, hvis man ønsker at få Læsevejlederens kompas tilsendt)
Matematikvejledere: 200,- kr.

Gå til Bliv medlem af foreningen.

Gå til Adresseændring.