Marie Ågård Bennike

Navn Marie Ågård Bennike
Arbejdssted Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers
Stilling Fuldtidslæsevejleder for HHX, HTX, EUD og Fodterapeutuddannelsen
Valgt til bestyrelsen 2020
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Jeg synes, det er spændende at få indsigt i og indflydelse på, hvad der rører sig inden for feltet. Derudover er det en god mulighed for at få nye inputs og blive fagligt udfordret.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu At suge til mig og få en fornemmelse af, hvordan bestyrelsesarbejdet foregår, da jeg er helt nyvalgt.
Det der optager mig som læsevejleder lige nu Lige nu arbejder vi meget på at forbedre proceduren for opfølgninger på læse-/stavescreeningen, og derudover er vi med i et spændende projekt om ordblinde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
Det bedste ved at være læsevejleder Helt klart eleverne og at opleve, når noget lykkes for dem! Derudover sætter jeg stor pris på det sprognørdede aspekt af arbejdet, som jeg nyder at dele med mine kollegaer.
Det sværeste ved at være læsevejleder Når jeg føler mig begrænset af min egen begrænsede viden om eller erfaring med f.eks. tosprogethed eller talblindhed, og derfor oplever, at jeg ikke kan hjælpe en elev, som jeg gerne ville.
I øvrigt Nyder jeg min familie, hører masser af lydbøger, synger i kor og hækler og broderer.