Eva Kanstrup-Smith

Navn Eva Kanstrup-Smith
Arbejdssted Aalborg Tekniske Gymnasium, Tech College
Fag Læsevejleder og SPS-vejleder
Valgt til bestyrelsen 2020
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Fordi det giver mening at arbejde med vejledning på flere fronter, og fordi der kan skabes kontakter og vidensdeling på flere niveauer.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu Som nyvalgt er det at finde sin plads i bestyrelsen, og finde ud af, hvad jeg aktivt kan bidrage med.
Det der optager mig som læsevejleder lige nu At prøve at finde ud af, hvordan læsevejledning kan blive gengængelig for alle, der føler behov for det. Og ikke nødvendigvis kun for ordblinde elever.
Det bedste ved at være læsevejleder Når ens elever opdager, at de er både kompetente og kloge- og når de så klarer sig ekstra godt, at vi kan fejre det sammen.
Det sværeste ved at være læsevejleder Når ens egne intentioner og tiltag ikke er tilstrækkelige.
I øvrigt I øvrigt elsker jeg heste, vin, klassisk musik og litteratur.