Louise Pold Kruse

Louise Pold Kruse
Navn Louise Pold Kruse
Arbejdssted Horsens Statsskole
Fag Matematik og kemi
Valgt til bestyrelsen 2016
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Jeg blev valgt ind til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at samle matematikvejledere i hele landet i én forening. Jeg ser også gerne, at matematikvejledning bliver mere anerkendt og almindeligt på ungdomsuddannelserne.  Så det vil jeg gerne arbejde på kommer til at ske.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu At få styr på jobbet som kasserer.
Det der optager mig som matematikvejleder lige nu Jeg arbejder hele tiden på at gøre matematikvejledningen spændende og hyggelig. Det er vigtigt for mig, at eleverne føler sig velkomne og trygge, når de vejledes.
Det bedste ved at være matematikvejleder Når eleverne rykker sig i forbindelse med matematikvejledningen, og gennemskuer noget de tidligere har fundet nærmest umuligt at forstå i matematik.
Det sværeste ved at være matematikvejleder At acceptere at eleverne ikke altid er motiverede til at arbejde med matematik, selvom de godt ved, at de har brug for vejledning.
I øvrigt Synes jeg at det er vigtigt at matematikvejledere har nogle at sparre med. Derfor er denne forening samt diverse andre tilbud til sparring med andre matematikvejledere vigtige.