Signe Stougaard

Navn Signe Stougaard
Arbejdssted Horsens Statsskole
Fag Matematik og dansk
Valgt til bestyrelsen 2014
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Jeg mener, at det er vigtigt, at elever med særlige udfordringer også kan få en gymnasial uddannelse. Det er en gruppe af elever, der ofte bliver overset eller glemt lidt, selvom de har et stort potentiale, og det er en vigtig opgave at skærpe opmærksomheden på dem – ikke bare for elevernes skyld, men også for samfundets skyld.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu En stor del af min tid gå med at planlægge årskursus. Derudover vedligeholder jeg også hjemmesiden og varetager andre kommunikationsopgaver. Vi er kun to medlemmer, der er matematikvejledere, så der er nok at se til.
Det der optager mig som matematikvejleder lige nu Hidtil har min kollega og jeg kun arbejdet med elever, der skulle gennemføre matematik C, men med reformændringerne skal en del af vores elever med matematikvanskeligheder gennemføre b-niveau. Det betyder, at vi skal finde nye måder at arbejde med B-niveau stof på, og det bruger jeg en del tid på.
Det bedste ved at være matematikvejleder Jeg elsker at finde nye didaktiske tilgange, måder at forklare tingene på, og lykkes det, så eleverne forstår noget, de ellers ikke forstår, så er det bare det bedste.
Det sværeste ved at være matematikvejleder Det har taget noget tid at få opmærksomhed på emnet matematikvanskeligheder. Jeg ved, at der stadig er mange matematikvejledere, der skal kæmpe for at få timer til at hjælpe deres elever.
I øvrigt Jeg er meget glad for, at min skole har valgt at investere i matematikvejledning, og at min kollega og jeg har meget frie rammer i forhold til arbejdet med elever med matematikvanskeligheder.

Jeg håber, at det efterhånden bliver almen praksis, at skolerne har en matematikvejledning.