Signe Thy Thomsen

   

Navn Signe Thy Thomsen
Arbejdssted Tradium
Fag Jeg er cand.mag. i lingvistik og er så heldig kun at arbejde med læsevejledning – i indeværende skoleår på HHX og EUD10.
Valgt til bestyrelsen 2017
Jeg er i bestyrelsen fordi…. jeg gerne vil være med, hvor det sker og være med til at sætte læsevejledningen på dagsordenen ude på skolerne.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu er at få skruet et godt program til årskursus sammen og styrke sparringen medlemmerne imellem.
Det der optager mig som læsevejleder lige nu er at hjælpe alle de elever med specifikke skriftsproglige vanskeligheder bedst muligt og helt ud i klasselokalerne.
Det bedste ved at være læsevejleder er, når jeg kan se skuldrene sænke sig på en elev, når han pludselig efter en ordblindetest opdager, at hans vanskeligheder kan forklares og afhjælpes, og når strategi-koden knækkes for en elev i studiestøtten. Så giver det hele mening!
Det sværeste ved at være læsevejleder er, at der aldrig er tid nok…
I øvrigt er jeg mor til to og tosset med kreative projekter.