Undersøgelse viser, at ordblinde klarer sig godt i gymnasiet

Foreningen har via en lille rundspørge blandt medlemmer indsamlet karaktergennemsnit og gennemførselstal for elever og kursister, der dimitterede sommer 2014. Vi har fået data på ca. 200 elever og kursister.

Nedenfor kan I se, hvordan tallene fordeler sig på hhv. STX, HF, HTX og HHX.
Selvfølgelig er det kun en del af vores elever, der indgår i undersøgelsen, men vi synes alligevel, at vi kan se en klar (og glædelig) tendens, der peger mod, at ordblinde elever klarer sig ligeså godt – og endda i nogle tilfælde bedre – end gennemsnittet 

Læs mere på gymnasieskolen.dk.

STX 2014
Antal elever/kursister, der i deres forløb fik bevilget hjælpemidler:            58        (100%)
Hvor mange af dem gennemførte?                                                                 54         (93 %)

De gennemførende elevers eksamenskvotient angivet i antal:
7,1 eller derover                                                                                               19        (35,2%)
4,1-7,0                                                                                                                23        (42,6%)
2,0-4,0                                                                                                                12        (22,2%)
1,9 eller derunder (ikke bestået)                                                                      0          (0%)

HF 2014
Antal elever/kursister, der i deres forløb fik bevilget hjælpemidler:            80
Hvor mange af dem gennemførte?                                                                  70        (87,5 %)

De gennemførende elevers eksamenskvotient angivet i antal:
7,1 eller derover                                                                                                22        (31,4%)
4,1-7,0                                                                                                                34         (48,6%)
2,0-4,0                                                                                                                14         (20%)
1,9 eller derunder (ikke bestået)                                                                      2

HHX 2014
Antal elever/kursister, der i deres forløb fik bevilget hjælpemidler:             9
Hvor mange af dem gennemførte?                                                                   9          (100 %)

De gennemførende elevers eksamenskvotient angivet i antal:
7,1 eller derover                                                                                                3           (33,3%)
4,1-7,0                                                                                                                 5           (55,5 %)
2,0-4,0                                                                                                                 1           (11,1%)
1,9 eller derunder (ikke bestået)                                                                      0

HTX 2014
Antal elever/kursister, der i deres forløb fik bevilget hjælpemidler:            46
Hvor mange af dem gennemførte?                                                                 44           (95,7 %)

De gennemførende elevers eksamenskvotient angivet i antal:
7,1 eller derover                                                                                               12            (27,3 %)
4,1-7,0                                                                                                                25            (56,8%)
2,0-4,0                                                                                                                6              (13,6%)
1,9 eller derunder (ikke bestået)                                                                     1