Bliv læsevejleder i de gymnasiale uddannelser – årskursus 2016-2017

Formålet med kurset er at uddanne lærere ved de gymnasiale uddannelser til læsevejledere med kompetencer til at kunne støtte elevers almene sprogforståelse, afhjælpe elevers læse-, stave- og skrivevanskeligheder – herunder særlige vanskeligheder hos elever med dysleksi – samt til at kunne undervise i og vejlede om læsning og skrivning.

Læs mere om kurset.

Se program.