Tosproget

Hvad vil det sige at være tosproget, hvilke udfordringer kan det give, og hvordan kan man som lærer og vejleder støtte tosprogede elever?

Hvad vil det sige at være tosproget?
Tosprogethed kan defineres og anskues på flere måder:

“Tosprogede elever er børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning lærer dansk”.

(tidligere Lov om folkeskolen § 4a, nu i bek.)

“Definitionen dækker både børn, som kun taler et andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andetsprog.”

Kilde: Undervisningsministeriet

“Tosprogede elever er børn og unge, der i det daglige har brug for to eller flere sprog.”

(Undervisningsvejledning i dansk som andetsprog)

Hvilke udfordringer kan der være være i tosprogethed?
Ordkendskab:

At være i stand til at forklare et ords kernebetydning, når man ser eller hører ordet (relateret til ordforrådets størrelse)

At vide hvordan det givne ord er relateret til andre betydningsmæssigt beslægtede ord – f.eks. at vide, hvad ordene “træt”, “søvnig” og “dvask2 har til fælles og hvad der er forskellen på dem (del af dybdeforståelse, ordforrådets dybde)

At vide hvordan man staver og udtaler ordet (formkendskab)

At vide hvordan det bøjes, og hvilken ordklasse det tilhører etc. (grammatisk viden) (også del af dybdekendskab)

At vide om ordet er høj- eller lavfrekvent (også en del af dybdekendskab)

At vide hvilke ord det ofte bruges sammen med (kollokationer) (også dybdekendskab)

At vide hvor (f.eks. hvilken socialklasse eller situation) man oftest vil møde ordet (register; del ad dybdekendskab)

tosprget