Om os

Møde-lang

Vi er en forening af og for læsevejledere ved de gymnasiale og videregående uddannelser. Foreningens mål er at varetage læsevejledernes og læsevejledningens interesser. Centralt for vores virke er derfor at sikre sammenhæng og dialog mellem forskning og praksis bl.a. gennem et årligt efteruddannelsestilbud, Årskurset, og ved deltagelse i konferencer, følgegrupper og samarbejder med vidensinstitutioner og organisationer inden for feltet. Desuden arbejder vi aktivt med at skabe en vidensbaseret og sammenhængende indsats for læse-skrivesvage elever i uddannelse og på tværs af uddannelser.

I 2016 blev der lavet en undersøgelse af arbejdsforholdene for læsevejledere. Se resultatet af undersøgelsen her.

Gå til Læsevejlederens jobfunktion.

Gå til Bestyrelse.

Gå til Vedtægter.