Anna Holm Grønlund

Anna Grønlund
Navn Anna Holm Grønlund
Arbejdssted Nyborg Gymnasium
Fag Engelsk og dansk på IB og STX.
Valgt til bestyrelsen 2013
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Jeg synes, arbejdet med området er umådeligt meningsfuldt, og jeg vil gerne arbejde på at skabe gode forhold for både elever og lærere, der er i berøring med læsevejledningen.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu Arbejdet med at lave en håndbog i læsevejledning. Det udvidede samarbejde med EUD-Læsevejlederforeningen. Foreningens rolle i forbindelse med den nye gymnasiereform.
Det der optager mig som læsevejleder lige nu Arbejdet med faglig læsning. Jeg er medforfatter på udgivelsen Fag og Læsning og har skrevet et kapitel om faglig læsning i den nye udgave af Gymnasiepædagogik.

Arbejdet med at få systematiseret og kvalificeret SPS-undervisningen, så den også kan varetages af dygtige kolleger rundt omkring på skolerne.

Arbejdet med at få integreret en brugbar ordblindetest til IB-elever.

Det bedste ved at være læsevejleder Eleverne! At se elever blomstre og trives i det, der er svært. At se dem lykkes på trods af de vanskeligheder, deres ordblindhed giver dem
Det sværeste ved at være læsevejleder At nå det hele. At have tid til de elever, som ikke er ordblinde, men som også har brug for strategier og værktøjer.
I øvrigt Nyder jeg min familie og min hund, er meget interesseret i at sejle, klatre og løber gerne nogle gange om ugen. Desuden forsøger jeg at få læst så mange gode bøger som muligt.