Kamilla Kej

Navn Kamilla Kej
Arbejdssted Nyborg Gymnasium
Fag Idræt, dansk og læse-skrivevejleder.
Valgt til bestyrelsen 2016, fra 2014 som suppleant
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Det giver god inspiration til mit daglige arbejde på Nyborg Gymnasium. Det er en god mulighed for at møde andre som interesserer sig for området.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu At opfylde min nye funktion som kasser, så godt som den forrige.
Det der optager mig som læsevejleder lige nu At arbejde med diktering som en mulighed for ordblinde elever.
Det bedste ved at være læsevejleder Er at møde glade ordblinde elever, som viser, at vores arbejde som læsevejledere gør en forskel for dem.
Det sværeste ved at være læsevejleder At få tiden til at slå til. Der er mange projekter i læsevejledningen, som kunne være godt at udvikle mere. At have tid til at arbejde med de elever, som ikke er ordblinde, men også kunne have glæde af vores hjælp.
I øvrigt Som idrætslærer elsker jeg at dyrke motion og følge med i, hvad der sker i sportsverdenen; særligt badminton og fodbold.