Lene Louise Lauridsen

FOTO  

 

Navn Lene Lauridsen
Arbejdssted Rådgivnings- og støttecenteret på Aarhus Universitet
Fag Lingvistik, lektiologi (BA-tilvalg i læsevejledning), psykologi
Valgt til bestyrelsen 2016
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Jeg gerne vil styrke samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu Planlægning af et spændende årskursus i 2017
Det der optager mig som læsevejleder lige nu Fordybelse i skønlitteratur på trods af dysleksi

Udviklingen af en læseforståelsestest til de videregående uddannelser

Det bedste ved at være læsevejleder Når de studerende gennemfører deres studier ”på trods”.
Det sværeste ved at være læsevejleder Når man ikke kan medvirke til en udvikling, når studievanskelighederne er så omfattende at studiet må afbrydes.
I øvrigt Har jeg orlov som læsevejleder frem til september 2017, hvor jeg afleverer mit phd-projekt med titlen ”Paradoxical Readers”