Lars-Bjørn Kristensen

   
Navn Lars-Bjørn Kristensen                        
Arbejdssted

Hotel- og Restaurantskolen

Fag Læsevejledning og SPS-koordination 
Valgt til bestyrelsen 2020
Jeg er i bestyrelsen fordi…. Jeg gerne vil have en finger på pulsen omkring læsevejledningens udvikling i Danmark. Jeg er altid ivrig efter at udvikle på min praksis og det har mulighed for i bestyrelsen.
Det der optager mig i bestyrelsesarbejdet lige nu At være med til at udvikle bestyrelsens nye profil og tværfaglige samarbejde.
Det der optager mig som læsevejleder lige nu Arbejdet med at skabe en platform, der gør at ALLE vores elever kan deltage på lige vilkår omkring det skriftsproglige arbejde.
Det bedste ved at være læsevejleder Når jeg møder eleven og kan mærke at mit arbejde gør en konkret forskel.
Det sværeste ved at være læsevejleder At balancere min håndholdte læsevejledningsindsats for skolens elever overfor sparringen med skolens undervisere. Bare der var flere timer i døgnet!
I øvrigt Læs mere om min profil på www.linkedin.com/in/lars-bjørn