Generelle læse-skrivevanskeligheder

Hvad er generelle læse-skrivevanskeligheder?

Generelle læse-skrivevanskeligheder er vanskeligheder, der ikke skyldes en specifik funktionsnedsættelse som f.eks. ordblindhed. Årsagerne til generelle læse-skrivevanskeligheder er mangfoldige og tæller bl.a. gymnasiefremmed baggrund, sociale problemer og mangelfuld undervisning. En elev med generelle læse-skrivevanskeligheder har altså ofte mangelfulde forudsætninger og svært ved at knække gymnasiekoden, men er ikke nødvendigvis dårligt begavet.

Hvordan kommer de til udtryk hos eleven?

Generelle læse-skrivevanskeligheder kommer som regel til udtryk ved mindst ét, men ofte flere af nedenstående symptomer:

  • langsom og usikker læsning som følge af svag afkodning
  • dårlig læseforståelse
  • begrænset og mangelfuldt ordforråd
  • manglende læsestrategier
  • svag stavning
  • mangelfuld kommatering
  • usammenhængende og mangelfuld syntaks

Hvad gør man ved det?

Generelle læse-skrivevanskeligheder spottes oftest gennem en læse-stavetest ved uddannelsens start foretaget af en læsevejleder samt i vanskelighederne i det daglige arbejde med læsning og skrivning i fagene. Afdækning af og opfølgning på vanskelighederne foretages også bedst i et samarbejde mellem læsevejleder og faglærere f.eks. gennem læse-stavekursus og gennem arbejdet med læsestrategier og faglig læsning i fagene.